คณะกรรมการอำนวยการ

siri

นางศิริ วัฒนธีรางกูร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ประธานเครือข่าย สวสท

achawat

         นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
         จังหวัดพิษณุโลก

           

นายอรรณพ สนธิไชย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

paritad

      นายปริทัศน์  เจริญช่าง
     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี

suwattana

นายสุวัฒนา ค่านคร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรี

piboon

        นายไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง

chuleeporn

นางศุลีพร เพชรเรียง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
  จังหวัดยะลา

 

 

 

นางบังอร ดวงรัตน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก

thb

นายประเสริฐ  อัตโตหิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
 อภัยภูเบศร

 นางยลฤดี  ตัณฑสิทธิ์    

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

 นางสาวนฤมล  แก้วดี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น

นางรจนา  โสภาศรี  

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น