การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย สวสทimage
เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พศ. ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี  
เป็นประธานเปิดโครงการประชุม

Read more

การเขียนบทความวิจัยฯ

13043742ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย สวสท
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ การเขียนบทความวิจัย

Read more